O firmie Transport Usługi remontowe Usługi komunalne Stacja demontażu Kontakt
Jesteś tu:  Strona główna > O firmie     
O firmie

Firma „Tempo” powstała w sierpniu 1994 roku jako Spółka Cywilna. Podstawowym profilem działalności był transport towarowy na terenie kraju.
 
Działalność i infrastruktura
Dzięki naturalnemu przystosowaniu własnego obiektu przy ul. Fabrycznej 2 w Kłodzku do prowadzenia działalności w dziedzinie transportu i remontów, na które składają się m.in.:
  • trzy kanały najazdowe do remontu samochodów ciężarowych,
  • ekologiczna myjnia samochodów ciężarowych z osadnikiem błota i olejów,
  • piaskownik z łapaczem olejów na instalacji kanalizacji burzowej,
  • utwardzony i ogrodzony teren o pow. ponad 8000 m2,
  • zaplecze socjalne dla pracowników;
rozwinęły się także takie dziedziny działalności jak:
  • usługi remontowe (szczególnie w zakresie samochodów ciężarowych),
  • wymiana olejów,
  • kasacja (demontaż) pojazdów,
  • wynajem sprzętu;
W 1998 r w wyniku wygranego przetargu rozpoczęliśmy działalność w zakresie wywozu odpadów komunalnych, a następnie oczyszczania miasta. Spółka z kilku-osobowej, zmieniła się w firmę zatrudniającą średnio rocznie 45 pracowników. Nieodzowne stały się przekształcenia, zmierzające do zapewnienia prawidłowej gospodarki, organizacji pracy, bardziej skutecznego zarządzania i zapewnienia prawidłowej i pełnej ewidencji księgowej.

Forma prawna
Na przełomie 1999/2000 r. Nastąpiło przekształcenie Spółki Cywilnej w podmiot prawa handlowego – „TEMPO” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Został powołany Zarząd w osobach: Stanisław Badowski – Prezes i Stanisław Ćwichuła – V-ce Prezes. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 420 tys. zł.
 
Aktualnie działamy jako zorganizowane na zasadach współczesnego marketingu i logistyki, skomputeryzowane i nowocześnie wyposażone przedsiębiorstwo, zatrudniające doświadczoną i rozwojową załogę, która jest gwarantem zaspokojenia wszystkich wyzwań jakie postawi przed nami życie. Posiadamy wymagane prawem decyzje, certyfikaty i licencje.

Pozostajemy w zgodzie z przepisami ochrony środowiska. Posiadamy opracowane Studium Oddziaływania zakładu na środowisko w zakresie ochrony powietrza, gleby i przed hałasem oraz posiadamy pozwolenie wodno prawne na szczególne korzystanie z wód.


^ Powrót do góry strony

solidna firma O firmie | Transport | Usługi remontowe | Usługi komunalne | Stacja demontażu | Kontakt   certyfikat