O firmie Transport Usługi remontowe Usługi komunalne Stacja demontażu Kontakt
Jesteś tu:  Strona główna > Komunikat   

OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo!

Zawiadamiamy, że z dniem 1 lipca 2013r „TEMPO” Sp. z o.o. utraciła prawną możliwość odbioru od naszych klientów z terenu Gminy Miasta Kłodzka odpadów komunalnych.  

Wobec faktu, że nie wszyscy z Państwa wypowiedzieli nam umowy, oświadczamy, że z dniem 30 czerwca 2013 r. uznajemy je za rozwiązane z powodu braku możliwości ich fizycznej realizacji.

Podstawami prawnymi takiego stanu rzeczy są:

  1. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011r ( Dz. U. 2011 nr 152 poz. 897) przekazująca samorządom organizację odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.
  1. Uchwała nr XXVIII/306/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
  1. Niekorzystne dla spółki rozstrzygniecie przetargu na odbiór odpadów z terenu Gminy Miasta Kłodzka.

Informujemy jednocześnie, ze nadal chętnie wykonamy dla Państwa wiele usług w tym także odbioru odpadów nie objętych ustawą (innych niż komunalne), transportowych, sprzętowych, remontowych, oczyszczania mechanicznego, akcji zima, itp. Możemy także wydzierżawiać i sprzedawać pojemniki na odpady. Posiadamy również uprawnienia stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 

Szanowni Państwo!

Pragniemy tą drogą podziękować Państwu za wiele lat dobrej współpracy oraz za wiele ciepłych słów otuchy i pocieszenia, z którymi zwłaszcza w ostatnim okresie spotykamy się na co dzień.
Prosimy o wybaczenie tych z Państwa, którzy mogli się poczuć przez nas urażeni chociaż wierzymy, że takich klientów nie mieliśmy.

 

Za Zarząd
TEMPO Sp. z o.o. w Kłodzku:

Stanisław Badowski i Stanisław Ćwichuła

Kłodzko 25 czerwca 2013 r.
^ Powrót do góry strony


solidna firma O firmie | Transport | Usługi remontowe | Usługi komunalne | Stacja demontażu | Kontakt   certyfikat